Docházkové systémy

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení neoprávněných přesčasových hodin.

Přístupovými moduly můžete zamezit vstup osob do jednotlivých objektů podniku, na parkoviště, můžete povolit vstup oprávněných zaměstnanců do výrobní linky …

Součásti docházkového a přístupového systému

- Docházkové a přístupové terminály, zámky, brány, závory, vrata, turnikety
- Identifikační média - bezkontaktní karta nebo přívěšek, klíčenka s čipem dallas, otisk prstu
- Software na zpracování docházky a nastavení přístupů

Společnost NetSERV, s.r.o. je autorizovaným partnerem docházkového programu společnosti RON SOFTWARE.