Účetní a informační software

   Ekonomický a účetní program POHODA 2012                

Program POHODA je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických i právnických osob. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH. Systém je oborově neutrální a je vhodný nejen pro živnostníky, podnikatele a společnosti, které se zabývají obchodem a poskytováním služeb, ale i pro svobodná povolání a účtující příspěvkové a neziskové organizace.

Základem systému je propracovaný adresář a řada agend pro komplexní řízení firmy. Příkladem jmenujme například agendy faktur, Banka, Pokladna, Majetek, Sklady atd. Systém umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, účtování zásob metodou A i B a zpracování mezd pro neomezený počet zaměstnanců. Zvládne pobočkové zpracování dat, homebanking, obchodování na internetu i prodej zásob pomocí vestavěné prodejny nebo pomocí modulu pro offline maloobchodní prodej. Podporuje cizí měny včetně automatického načítání kurzového lístku. Umožňuje sledování salda a finanční analýzu.

Obsahuje editor tiskových sestav REPORT Designer pro úpravu tiskových sestav a vytváření vlastních tiskových výstupů. Možnosti systému lze rozšířit připojením celé řady externích zařízení.

Různá použitá technologie a různá úroveň funkcí obsažených v programu dává spolu s nabídkou několika obsahově odlišných variant a  síťových verzí budoucím uživatelům prostor pro výběr toho nejvhodnějšího řešení.

Komu je účetní program POHODA určen ?

 
 
živnostníkům a malým firmám, ve kterých má veškerou administrativu od vystavování pokladních dokladů přes vedení skladů a daňové evidence nebo účetnictví až po sestavování podkladů pro daně z příjmů na starosti jedna osoba, většinou majitel,
 
 
 
různě velkým firmám, ve kterých se o jednotlivé oblasti obchodních, evidenčních, administrativních a účetních činností dělí více
osob z řad zaměstnanců nebo externích spolupracovníků, příp. majitelů,
 
• 
 
 
 
firmám, které si nechávají účetní, příp. mzdové agendy zpracovávat externě, samy však potřebují mít přehled o svých
skladových zásobách, zakázkách a majetku a zejména pracovat s kontakty svých zákazníků,
 
 
účetním (samostatným účetním nebo účetním firmám) vedoucím účetnictví na zakázku pro jiné subjekty,  
příspěvkovým a neziskovým organizacím vedoucím účetnictví.  
 
Účetní software POHODA vyniká uživatelským komfortem srovnatelným s produkty Microsoft Office, s nimiž i datově spolupracuje. Obsahuje širokou škálu nadstandardních funkcí, které ocení každý, kdo si potrpí na profesionální vzhled firemních dokumentů a podrobný přehled o vlastním hospodaření. Od instalace a nastavení systému přes zápis, výběr a tisk dokladů až po účetní uzávěrku POHODA svému uživateli usnadňuje každodenní práci díky propracovanému uživatelskému rozhraní, interaktivním průvodcům a rozsáhlému systému kontextové nápovědy. Náklady na nasazení systému a zaškolení zaměstnanců jsou minimální a zvýšená efektivita práce přinese další úspory.