Tisková řešení

Naše společnost je autorizovaným prodejcem kopírovacích strojů a multifunkčních zařízení SHARP.

Analýza a audit tiskového řešení

Jedním z našich hlavní cílů v oblasti nabídky tiskových řešení je pomoc zákazníkovi při snížení korporátních nákladů na tisk, kopírování, skenování a faxování. Naše spolupráce nezačíná tudíž cenovou nabídkou, ale analýzou celkového tiskového prostředí u zákazníka.

Analýza má dva základní kroky:

  1. vyhodnocení stávající technologie u zákazníka. Mnohdy se ukazuje, že jen změnou technologie, dostane zákazník řešení
     efektivnější a levnější při zvýšení komfortu.
  2. detailní zhodnocení celkového stavu tiskového prostředí s vazbou na požadavky zákazníka při zachování produktivity práce, toku
      dokumentů a zvýšení zabezpečení tisku.

Na základě takto provedené analýzy připravíme zákazníkovi nabídku celkového řešení, které by mu mělo přinést tyto základní hodnoty a výhody:

  •  zvýšení bezpečnosti tisku a jasné definování jednotlivých uživatelů a jejich oprávnění
  •  zachování produktivity práce
  •  zvýšení komfortu
  •  lepší tok dokumentů
  •  snížení korporátních nákladů v oblasti kopírování, tisku, skenování a faxování