Ceník Internet

Ceník FreeBand - bezdrátové připojení k síti Internet

Tarify a měsíční poplatky:
Všechny tarify jsou bez datového limitu (FUP) a časově neomezené. U každého z tarifů je nastaveno sdílení. Podmínkou připojení je platba zvýhodněné ceny na 6 měsíců (předplatné) při instalaci připojení a sepsání smlouvy na dobu neurčitou s minimálním závazkem na 12 měsíců. Při přerušení poskytování služby na žádost zákazníka (max. 6 měsíců), se o dobu přerušení prodlužuje minimální závazek.


tarify

..........................................................................
zvýhodněná cena
za měsíc                                       

...........................................................
standardní cena
za měsíc
..........................................................

FreeBand MAX 30M/10M

..........................................................................

250,- Kč bez DPH
303,- Kč včetně DPH
...........................................................
300,- Kč bez DPH
363,- Kč včetně DPH
..........................................................
FreeBand MAX 60M/20M

333,- Kč bez DPH
403,- Kč včetně DPH
400,- Kč bez DPH
484,- Kč včetně DPH










Uvedená rychlost je maximální a je každému účastníkovi nastavena samostatně.V závislosti na vytížení sítě může být rychlost ovlivněna aktuálním stavem. Garantovaná rychlost je stanovena jako 20 % rychlosti maximální. Běžná rychlost se pohybuje v rozmezí 80-100% maximální rychlosti.

Podmínkou zvýhodněné ceny je předplatné na 6 měsíců. Standardní cena je při měsíční fakturaci. Fakturujeme vždy za uplynulý měsíc.

Poplatek za přemístění přípojky:
V případě, že je nutné přemístit přípojku (z důvodu stěhování, přepisu smlouvy na jiného zákazníka atd.) a zákazník ještě nesplnil minimální smluvní závazek, ke kterému se zavázal při podpisu smlouvy, je zákazník  povinen zaplatit poplatek za přemístění přípojky ve výši 1.000,- Kč bez DPH, 1.210,- Kč včetně DPH. 

Poplatek za připojení po odpojení zákazníka:
V případě že je zákazník odpojen z důvodu neuhrazení měsíčních poplatků (faktur) je účtován poplatek ve výši 200,- Kč bez DPH, 242,- Kč včetně DPH.