Ceník Internet

Ceník FreeBand - bezdrátové připojení k síti Internet

Tarify a měsíční poplatky:
Všechny tarify jsou bez datového limitu (FUP) a časově neomezené. U každého z tarifů je nastaveno sdílení. Rychlost připojení je závislá na vytížení sdílené linky, úrovni přijímaného signálu a může dosahovat až rychlosti uvedené u příslušného tarifu. Podmínkou připojení je platba zvýhodněné ceny na 6 měsíců (předplatné) při instalaci připojení a sepsání smlouvy na dobu neurčitou s minimálním závazkem na 12 měsíců. Při přerušení poskytování služby na žádost zákazníka (max. 6 měsíců), se o dobu přerušení prodlužuje minimální závazek.


tarify

..........................................................................
zvýhodněná cena
za měsíc                                       

...........................................................
standardní cena
za měsíc
..........................................................
FreeBand Start 6M/1M

..........................................................................
250,- Kč bez DPH
303,- Kč včetně DPH
...........................................................
300,- Kč bez DPH
363,- Kč včetně DPH
..........................................................

FreeBand Speed 8M/1M

..........................................................................

333,- Kč bez DPH
403,- Kč včetně DPH
...........................................................

400,- Kč bez DPH
484,- Kč včetně DPH
..........................................................

FreeBand MAX 16M/4M

..........................................................................

250,- Kč bez DPH
303,- Kč včetně DPH
...........................................................
300,- Kč bez DPH
363,- Kč včetně DPH
..........................................................
FreeBand MAX 20M/5M

333,- Kč bez DPH
403,- Kč včetně DPH
400,- Kč bez DPH
484,- Kč včetně DPHPodmínkou zvýhodněné ceny je předplatné na 6 měsíců. Standardní cena je při měsíční fakturaci. Fakturujeme vždy za uplynulý měsíc.

Poplatek za přemístění přípojky:
V případě, že je nutné přemístit přípojku (z důvodu stěhování, přepisu smlouvy na jiného zákazníka atd.) a zákazník ještě nesplnil minimální smluvní závazek, ke kterému se zavázal při podpisu smlouvy, je zákazník  povinen zaplatit poplatek za přemístění přípojky ve výši 1.000,- Kč bez DPH, 1.210,- Kč včetně DPH. 

Poplatek za připojení po odpojení zákazníka:
V případě že je zákazník odpojen z důvodu neuhrazení měsíčních poplatků (faktur) je účtován poplatek ve výši 200,- Kč bez DPH, 242,- Kč včetně DPH.